United_Premium_3

United PREMIUM

United PREMIUM on kõrge kütteväärtusega eriti puhas vedel põlevaine, mis sobib asendama diislikütust ja erimärgistatud diislikütust kõikides põletites.

Kategooria: Silt:

Toote kirjeldus

United PREMIUM on mikrofiltreeritud eriti puhas vedel põlevaine mis on:

Kõrge kütteväärtusega
Eriti puhas ja läbipaistev
Eriti madala viskoossusega
Eriti hea pihustuvusega
Eriti madala hangumistemperatuuriga
Eriti madala erikaaluga
Eriti madala väävlisisaldusega

United PREMIUM on spetsiaalne mikrofiltreeritud põlevaine, mis sobib kasutamiseks kõigis diislikütuse ja raske kütteõli põletites.

United PREMIUM sobib kasutamiseks varasema erimärgistatud diisli asemel.

United PREMIUM on 100% naftatoode ning selle kasutamiseks ei ole vaja kütusesüsteemis muudatusi teha, seda võib hoiustada diislikütuse mahutis, kasutada segunenuna diislikütusega.

United PREMIUM tootmiseks ei ole kasutataud vanasid mootoriõlisid, mis võivad sisaldada tervisele ohtlike aineid ja põhjustada tõrkeid katla töös.

Toode vastab Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 45
„Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ lisa 7 nõuetele.

Lisainfo

Kaal 0.844 kg
Kasutusvaldkond

Fuel Oil

Characteristics Unit Specification Test meetod
min. max.
Density at 15 ºC kg/m3 820 860 EN ISO 12185
Viscosity 50 ºC mm2/s 2 6 EN ISO 3104
Carbon residue
(on 10% distilation residue. )
mass % 0,2 EN ISO 10370
Sulphur content mass % 0,1 EN ISO 8754
Flash point ºC 40,0 EN ISO 2719
Distillation
250 ºC
350 ºC
mahu% 65
85
EN ISO 3405
Ash content mass % 0,01 EN ISO 6245
Water % 0,5 ISO 3733
PCB content mg/kg - EN 12766
Poir point
Summer
Winter
ºC -20
-36
EN ISO 3016
Heating value
Net
Gross
MJ/kg 45
50
ISO 8217(E)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “United PREMIUM”