United Oili kütus on tõestatult kvaliteetne

Äripäevas 16. oktoobril avaldatud artikliga “Tomingase firma kütus luubi all” on heidetud ettevõtte United Oili kütusele põhjendamatult halba varju. United Oililt parvlaeva Ormsö tarbeks toodetud kütus ei ole kuidagi luubi all, vaid on eelkõige pinnuks silmas konkurentidele. Ilmselgelt on teisigi kütusetootjaid, kes suutmata meie tootega kvaliteedi ja hinna poolest võistelda, soovivad oma positsiooni kindlustada teisi teid pidi. United Oilist Ormsöle tarnitud kütusega just nii juhtuski. Et küsimus ei ole kütuses, vaid pigem lahknevate huvidega inimestes, tõestavad ka United Oili kütusest tehtud proovid.

Nimelt võeti kütuse laeva punkerdamise hetkel nõuetekohaselt 2 proovipudelit, millest üks jäi kütuse tarnijale ja teine laeva. Ormsölt United Oilile tagastatud proovipudelist telliti kordusanalüüsid sõltumatust akrediteeritud laborist ning tulemused kinnitasid kütuse vastavust kõikidele nõuetele, sh ka Ormsö mootoritootja poolt kehtestatule. Seega, laeva punkerdatud kütuse vee- ja tahkete osiste sisaldus ning muud näitajad vastasid kõikidele kehtestatud nõuetele.

United Oil DMA Orsmö kütusepaagist
võetud proov
Veesisaldus (mg/kg) < 7 745
Tahkete osiste sisaldus (mg/kg) 17,3 88,1

Analüüsis tulemuste erinevus

Artiklis Väinamere Liinidele viidatult murettekitavana näidatud ning Veeteede Ametis segadust tekitanud analüüs ei pärinenud mitte United Oili poolt laeva punkerdatud puhtast tootest, vaid hoopis laeva kütusemahuti põhjasette ning varasema tarnija kütusejääkidega segunenud kütusest. Veeteede Ameti poolt avaldatud ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuses analüüsitud proovimaterjal oli võetud paar päeva peale punkerdamist ning tekkinud segu ei saanudki vastata United Oil’i laevakütuse DMA kvaliteedile.
Veesisalduse suurenemine ligikaudu 700 milligrammi võrra võib olla lihtsalt loodusnähtusest tulenev muutus, sest laeva tühja kütusepaaki, millest osa on jahedas merevees, tekib sooja ilmaga kergesti kondensvesi, mille sisaldust tehtud proov ka suure tõenäosusega näitas. Sellise kondensvee ja muu sette kütusest eemaldamiseks on laevadele paigaldatud ka vastavad kütusefiltrid, mis tagavad puhta kütuse jõudmise laeva mootorisse.

United Oil’i laevakütuseid on analüüsinud riiklikult tunnustatud ekspert, sõltumatu vastavushindamisasutus ja MTA koostööpartner Eesti Keskkonnauuringute Keskus, kes kõik on leidnud, et meie laevakütused vastavad rahvusvaheliselt kokkulepitud laevakütuste standarditele ja Eestis kehtivatele keskkonnanõuetele.

Varasemalt on United DMA kütuse aktsepteerimist parvlaeva Ormsö MTU 4000 seeria mootoritele kirjalikult kinnitanud ka MTU-mootorite tootja Rolls-Royce Power Systems AG Saksamaalt.

Tekitatud segaduse klaarimiseks on United Oil esitanud Veeteedeametile ka vastavasisulise selgitustaotluse, et nii meie potentsiaalsetel klientidel kui ka avalikkusel oleks meie tootest tõepärane info.

Äripäevas ilmunud artikkel

Trackbacks and pingbacks

No trackback or pingback available for this article.

Leave a reply